Groep Lentze/Jol onderhandelen exclusief met ADO Den Haag over overname

Vandaag verscheen onderstaand bericht op de website van ADO Den Haag. ADO Den Haag maakt daarin bekend dat een van de twee partijen waarmee gesproken werd, Atom Zhou, niet langer aan tafel zit.

Atom Zhou verstuurde vorige week een mail aan alle partijen die ooit om tafel zaten bij en met ADO Den Haag waarin hij 10% van de aandelen aanbod voor 2 miljoen euro. Een simpel rekensommetje leert dan dat de totale overname prijs voor ADO rond de 20 miljoen ligt.

De partij waar nu, (na eerder met WSH, Nederlof en Cosinus) exclusief mee wordt onderhandeld is de groep Lentze/Jol. Zij hebben een overeenkomst gesloten met UVS voor haar aandelen. Met deze eventuele koop gaan ook de verplichtingen van UVS over op de Groep Lentze/Jol. Naast de schulden van UVS zal de Groep Lentze/Jol ook moeten zorg dragen voor de openstaande crediteuren waar een akkoord mee moeten worden gesloten plus een overbruggingskrediet voor het lopende seizoen. Daarnaast is een vereiste, mede vanuit de KNVB, dat de nieuwe eigenaar er voor zorgt dat de continuïteit van ADO is gewaarborgd. Een financiële opgave waar alle andere partijen tot nu toe voor bedankten.

De groep Lentze/Jol maakte tevens bekend het stadion te willen kopen van de gemeente en in de wandelgangen gaat het gerucht dat er inmiddels een bod is gedaan aan de gemeente. Het stadion staat voor een aanzienlijk bedrag in de boeken wat ook al viel op te maken uit de torenhoge huur die de club betaalt.

Door het bericht heen lezend kunnen we concluderen dat de onderhandelingen tussen de Groep Lentze/Jol aan de ene kant en ADO Den Haag nu pas gaan beginnen. Als eerste zal het overbruggingskrediet moeten worden gerealiseerd zodat ADO Den Haag een sluitende begroting voor dit jaar zal kunnen indienen waarmee een herhaling van de puntenaftrek kan worden voorkomen. Daarna zullen de verplichtingen voortvloeiende uit de WHOA procedure moeten worden betaald alvorens er kan worden overgegaan tot de volgende stappen.

We zijn op de goede weg maar zijn er nog lang niet.

Persbericht van ADO Den Haag:

ADO Den Haag onderhandelt exclusief met de groep Lentze/Jol over overname van het aandelenkapitaal. Op 8 augustus heeft ADO Den Haag bekendgemaakt dat met twee partijen werd gesproken. De uitkomst van deze gesprekken is, dat is gekozen voor de groep Lentze/Jol.

Belangrijke overweging is dat de groep Lentze/Jol zorgt voor financiering van het overbruggingskrediet en van het WHOA-traject. Bovendien wordt aan de financiële vereisten (garantiestelling) van de KNVB voldaan.

Onderdeel en voorwaarde van het voorstel van groep Lentze/Jol is ook dat ADO Den Haag het stadion van de gemeente Den Haag in eigendom zal overnemen. UVS en groep Lentze/Jol zijn tevens tot overeenstemming gekomen. ADO Den Haag en UVS zullen na ondertekening over en weer geen vorderingen meer hebben.

Nadere mededelingen volgen bij definitieve ondertekening van de overeenkomst.