Afscheid, welkom, vacatures, bestuurswisselingen na de NALV van korfbalvereniging ALO

Tijdens de afgelopen NALV was het weer statutair tijd om (nieuwe) bestuursleden te kiezen en commissieleden te benoemen. Dat betekende dat er afscheid genomen moest worden, na respectievelijk 8 en 6 jaar tomeloze inzet van Astrid Bouman en Sophie Kuijpers, maar ook een warm welkom aan Blijke Kroezen. Eerst bedankte voorzitter Owen beide dames uitvoerig, die op hun beurt ALO in het algemeen en het bestuur in het bijzonder bedankten voor de fijne samenwerking en het in hen gestelde vertrouwen. Vervolgens werd Blijke Kroeze hartelijk welkom geheten en mocht zij zich voorstellen aan de vergadering. Blijke is nog niet voor iedereen een bekend gezicht. In het dagelijkse leven is ze octrooigemachtigde en in haar vrije tijd speelt Blijke sinds een aantal jaren in ALO 5. Daar heeft ze Simon leren kennen en samen hebben zij inmiddels een zoontje Julian (9mnd), een echte ALO-baby 😊.

Blijke heeft de taken overgenomen van secretaris Harry, die op zijn beurt contactpersoon wordt voor de TC. De TC is inmiddels bijna weer op volle sterkte, maar er mist nog wel een voorzitter, niet de minst belangrijke functie. Voorlopig overbrugt Owen deze lacune nog ad interim.

De oplettende lezer zal het opgevallen zijn dat er dus ook nog een bestuursvacature is. Omdat het bestuur een gebalanceerde genderinbreng belangrijk vindt en sommige eigenschappen van de afscheidneemsters overwegende kan het aantal x-chromosomen beslissend zijn in een eventuele sollicitatieprocedure.