Voorburg CC wil 365 dagen per jaar kunnen cricketen

Op het hoofdveld van de Voorburg Cricket Club is men onlangs begonnen de oude cricketkooi af te breken. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe indoorhal. Daarmee realiseert de cricketclub een van zijn grootste wensen: het 365 dagen per jaar aanbieden van cricket.

De oude kooien waren al langer aan vervanging toe. Die gelegenheid is aangegrepen om te onderzoeken hoe er een indooraccommodatie kon worden neergezet.

Met behulp van aannemers en ontwerpers werd er nagedacht hoe er iets kon worden neergezet dat zomer en winter kan worden gebruikt. Uiteindelijk is er een plan op tafel gekomen. Dat voorziet in een tentconstructie die in de winter helemaal dicht is, maar waarvan in de zomer twee zijkanten kunnen worden weggehaald.

Vervolgens is gekeken hoe een en ander kon worden gefinancierd. Naast de nodige rijks-, provinciale en gemeentelijke subsidies werden er acties op gestart om ook zelf de nodige fondsen bijeen te brengen. Tevens werden er rekenmodellen gemaakt om te kijken of de businesscase voldoende houvast bood om het project daadwerkelijk in gang te zetten.

Daarnaast moest VCC de nodige processen en procedures doorlopen. Enerzijds om de subsidies aan te vragen en anderzijds om de vergunningen rond te krijgen. Alles bij elkaar vertraagde dat de planning behoorlijk, waardoor er pas een jaar later met de bouw kon worden gestart.

Onlangs was het echter zover dat de bouwers konden beginnen; allereerst met het afbreken van de oude netten. Inmiddels is er een begin gemaakt met de grondwerkzaamheden waar straks de indoorhal moet verrijzen. De club verwacht in november de hal in gebruik te kunnen nemen, zodat dit haar al de eerste indoortrainingen plaats kunnen vinden.

Daarmee is de koek nog niet op. De club neemt de gelegenheid te baat om vijf van de zeven pitches op zijn zogenoemde ‘square’ hybride te maken. Een (Nederlands) bedrijf komt hiervoor eind november/ begin december kunstgrassprieten in de grond steken. Daar merk je bij het spelen of bij het onderhoud niets van, maar per saldo kan er daardoor veel langer en vaker op de graspitches worden gespeeld.

Voorzitter Kobus Nel: “Onze missie is het om VCC ook op het gebied van faciliteiten tot de beste cricketclubs van Nederland te laten horen. De aanleg van de indoorhal en hybride pitches zijn twee lang gekoesterde wensen. Ten eerste kunnen onze leden nu alle dagen van het jaar cricketen. Ten tweede kunnen ze in de zomer ook nog eens vaker op het graswicket spelen.

We zijn dankbaar voor de support van de gemeentes Leidschendam-Voorburg en Den Haag bij deze uitdagende projecten. En we zijn trots dat onze leden er op allerlei manieren aan hebben bijgedragen om deze twee projecten te realiseren.”