Na brief van gemeente weg vrij voor overname ADO Den Haag

Gisteren heeft ADO Den Haag een brief van het college van B&W van de gemeente Den Haag ontvangen over de aankondiging van een proces voor verwerving van het stadion door ADO Den Haag onder nieuw eigenaarschap. Dit was de laatste drempel voor de Groep Lentze/Jol. Eerder hadden de directie en de Raad van Commissarissen aangegeven hun functies ter beschikking te stellen aan een nieuwe eigenaar. De Stichting Toekomst ADO Den Haag en de HFC zullen het prioriteitsaandeel, de clubkleuren, de naam en de licentie bij verkoop aan ADO Den Haag overdragen. Alle drempels zijn geslecht.

Morgen vervalt een tweede termijn van de KNVB voor het geven van een garantstelling van EUR 5 miljoen door ADO Den Haag. Nogmaals drie punten aftrek dreigt. Deze garantstelling is onderdeel van de afspraken met de Groep Lentze/Jol. Net zoals de financiering van het WHOA traject. Een gezamenlijke weg van de gemeente Den Haag en Groep Lentze/Jol die samen moed tonen en over hun schaduw heen durven te stappen kan naar een mooie toekomst voor ADO Den Haag leiden. Met betaald voetbal dat hoort bij de derde stad van Nederland.

Maar er moet wel vaart worden gemaakt, als er niets gebeurt dan is ADO Den Haag medio oktober zijn KNVB-licentie kwijt. Want voor die tijd moet de garantstelling van vijf miljoen euro daar op tafel liggen.

Noot van de redactie:
Opvallend in dit bericht is het feit dat er bedragen worden vermeld. Daar waar het de afgelopen tijd slechts gissen was naar het benodigde overname bedrag, lijkt dit bericht er op te duiden dat het inderdaad om minimaal 20 miljoen euro gaat dat nodig is om ADO niet alleen te redden maar ook ADO een stabiele toekomst te bieden met zicht op een terugkeer in de eredivisie.

Of de groep Lentze/Jol naast dit bedrag, ook het stadion wil kopen voor een bedrag dat ook schommelt tussen de 20 en 25 miljoen is de grote vraag.

Wordt vervolgd.