Update stand van zaken ADO Den Haag


Nu na maanden onderhandelen UVS er niet in is geslaagd om een concrete koper voor ADO Den Haag te vinden en de door UVS toegezegde EUR 2 miljoen niet is overgemaakt, wordt vrijdag het WHOA-traject definitief ingezet.

De door de rechtbank benoemde herstructureringsdeskundige (HSD) zet in op het ontnemen van de rechten van het aandelenpakket van UVS. Na bekrachtiging door de rechtbank kan het aandelenpakket vervolgens bij de partij met het beste voorstel op geld en visie voor ADO Den Haag worden ondergebracht.

Groep Nederlof is op dit moment de voorkeurskandidaat. Zeer recent heeft Groep Jol/Lenze/Maas (JLM) zich weer bij de HSD gemeld om de aandelen alsnog via een overeenkomst met UVS te verkrijgen. Van meet af aan heeft Groep Nederlof aangegeven opzij te stappen als een andere partij een beter bod zou doen.

De HSD heeft Groep JLM gevraagd om alsnog de request for proposal in te vullen. Op deze manier kan er een inhoudelijke afweging worden gemaakt of het voorstel van JLM beter is voor ADO Den Haag of niet.

WHOA, Wet Homologatie Onderling Akkoord

Herstructeringsdeskundige (HSD), de door de rechtbank benoemde advocaat die samen met de belanghebbenden een akkoord voorbereidt.

Request for Proposal (RfP), lange vragenlijst met vragen over beschikbaarheid en herkomst geld, visie op bijvoorbeeld jeugdbeleid, damesvoetbal, topvoetbal en supportersbetrokkenheid.