Havermans snapt dat iedereen weer wil voetballen maar blijft realistisch

“Afgelopen week, werden we verrast door het bericht dat de eredivisie zaalvoetbal weer opgestart zou worden.”  Dat vertelt René Havermans, trainer coach van de ZVV Den Haag  vrouwen, die momenteel ‘stilstaan’ in de eredivisie vanwege de gedeeltelijke lockdown.  “We ontvingen  dezelfde avond, een bericht van de KNVB dat dit naar alle waarschijnlijkheid niet voor de eredivisie vrouwen zou gelden . Vervolgens dit weekend, wederom een bericht van de KNVB, dat er misschien toch wel mogelijkheden zijn. De clubs gaan in overleg met de KNVB om te bekijken wat haalbaar is om de competitie eventueel weer op te starten.”

Goede zaak

“Ik vind dat een goede zaak,” vervolgt Havermans. “maar dit vraagt veel van de club en de vrijwilligers. Wanneer ik naar de eisen kijk die er gesteld worden, zijn er zeker mogelijkheden. Maar in de organisatie binnen de club, moet je wel de juiste stappen kunnen nemen en de juiste mensen op de juiste plaats krijgen.  Dit alles zal ook financiële gevolgen hebben,  neem het testen 2 keer per week, hierin vind ik wel dat de KNVB een grote taak kan hebben. Denk daarbij aan het inkopen van testen, wanneer je als bond dit op je neemt om groot in te kopen dan kan je hier veel kosten op besparen. Ik weet dat diverse bedrijven sneltesten kopen, en dat dit een goede oplossing kan zijn en zeker kosten besparend kan werken. Hier kan je  uitgaan van de uitspraak, dat de KNVB er is voor de clubs en de clubs niet voor de KNVB dan is dit een mooi voorbeeld. Al met al een uitdaging waar we met alle clubs en KNVB goed naar moeten kijken en vooral  kritisch. Denk daarbij aan de gevolgen en haalbaarheid en eventuele alternatieven.”

Trainen

“Als voorbeeld, stel dat het niet lukt om de competitie op te starten op korte termijn, wat zijn dan de mogelijkheden om bijvoorbeeld wel weer gewoon te kunnen trainen als team? Dat zal al een eerste stap zijn, naar een eventueel herstart van een competitie als de regels weer meer verruimd worden. Je kan dan 1 keer in de week testen en de verplaatsingen zijn dan een stuk minder, verder heb je in de organisatie minder  mensen nodig . Ook kan je dan kijken naar oefenwedstrijden met teams uit de regio, en er daar een afspraak over maken dat dit er minimaal  1 x per maand mag n waar ook beide teams dan wel getest worden.” 

Uitdaging

“Dan ben je bezig met voetbal en geeft het nog een beetje uitdaging , dat motiveer en stimuleer toch de leden. Je moet wat, maar we moeten ook realistisch blijven  en niet alleen kijken naar wat we willen. Ik snap dat iedereen wil voetballen, maar wanneer  je om je heen kijkt gaat het niet goed . De besmettingen lopen op en het is een risico , ook daar moeten wij als clubs de verantwoordelijkheid niet vergeten die wij voor onze leden moeten dragen. Het is lastig, en het gezonde verstand moeten we zeker gebruiken.  ik ben ervan overtuigd, dat iedereen de beste bedoelingen heeft. Maar laten we dat wel op een verstandige manier doen en als clubs en KNVB naar de beste oplossing te zoeken. Het belangrijkste in deze is dat we niet te snel hoop moeten geven maar wel zorgen dat we hoop blijven houden . Al met al een flinke uitdaging voor een ieder.”

Foto: Archief

Geef een reactie