Geen Eredivisie badminton voor DKC en Drop Shot tijdens strenge lockdown

Badminton Nederland heeft in samenspraak met de Eredivisie-verenigingen besloten om de Eredivisie niet te hervatten tot in ieder geval 19 januari 2021. Dat betekent dat het Haagse Drop Shot, DKC en VELO uit Wateringen in ieder geval nog een maand niet in actie komen.

“Ondanks de mogelijkheid vanuit de overheid en NOC*NSF om de competitie per 17 december jl. te herstarten hebben we besloten om tijdens de strenge lockdown niet in actie te komen.

Aan het door NOC*NSF opgestelde protocol voor topsportcompetities zitten veel haken en ogen voor de Eredivisie-badminton. Het gaat hierbij onder andere om de kosten voor coronatesten en extra reiskosten die Badminton Nederland en de verenigingen momenteel moeilijk kunnen dragen. Daarnaast beschikt een deel van de verenigingen waarschijnlijk niet over de eigen sporthal en is de mening onder de spelers verschillend.

Tevens vraagt het kabinet iedereen in de maatschappij om het aantal reisbewegingen te beperken om het coronavirus terug te dringen. Met het herstarten van de Eredivisie belasten we niet alleen de spelers maar ook wedstrijdfunctionarissen en vrijwilligers met reisbewegingen, testen en gezondheidsrisico’s. We hebben dan ook besloten om gezamenlijk onze verantwoordelijkheid hierin te nemen en de Eredivisie tijdens de strenge lockdown niet op te starten.

Dit betekent echter niet dat er (al) een streep gaat door het huidige seizoen. We bekijken in januari hoe en of we de Eredivisie weer kunnen opstarten als de situatie dit toelaat. Een aangepast format behoort tot de mogelijkheden”, aldus de badmintonbond.

Geef een reactie