Directie, RVC, STA en Bestuur HFC stellen posities ter beschikking om ADO te redden

Vandaag hebben de directie, De Raad van Commissarissen en beide minderheidsaandeelhouders
(HFC ADO Den Haag en Stichting Toekomst ADO) van ADO Den Haag samen met de
herstructeringsdeskundige de nieuw ontstane situatie besproken nadat er geen overnamekandidaat
is overgebleven.

Het blijkt dat de laatst overgebleven kandidaten voor overname van ADO Den Haag
met name op twee punten zijn afgehaakt. Ten eerste de huurprijs van het stadion en ten tweede de
corporate governance (de bestuursstructuur). In soortgelijke bewoordingen geven diverse
overnamekandidaten aan van de huidige situatie af te willen en dat zowel de licentie, als het
prioriteitsaandeel bij ADO Den Haag NV worden ondergebracht.

Teneinde een redding van ADO Den Haag te vergemakkelijken en een faillissement te voorkomen
hebben de hiervoor genoemde organen – bestuur STA, bestuur HFC, directie en RvC – aangegeven,
dat zij onvoorwaardelijk hun aandeel, bevoegdheden en posities beschikbaar zullen stellen ten
behoeve van een nieuwe aandeelhouder. De governance en de bemensing zijn daarmee dus geen
struikelblok meer voor de overname en redding van ADO Den Haag. Niemand is belangrijker dan de
club.

ADO Den Haag en de hierboven bedoelde bestuursorganen roepen UVS op om hetzelfde te doen en
de door UVS gehouden gewone aandelen onvoorwaardelijk beschikbaar te stellen voor een nieuwe
aandeelhouder. Voorts doen zij een klemmend beroep op alle andere betrokken stakeholders, zoals
supporters, overnamekandidaten, de regionale media, de gemeente Den Haag, etc. om al het
mogelijke te doen om ADO Den Haag te redden en als een eenheid achter de club te gaan staan.

De deelnemers hopen dat hun stap ertoe leidt dat overnamekandidaten weer aan tafel komen. Want
Den Haag kan en mag niet zonder ADO Den Haag! Het stadion mag niet het trieste gedenkteken aan
het Prins Clausplein worden van de grote voetbalhistorie die Den Haag heeft gekend.