Adviesraad voor sport: Alle ADO activiteiten terug naar het Zuiderpark

Persbericht: Toekomst voor ADO?
Adviesraad voor Sport: alle ADO-activiteiten naar het Zuiderpark


ADO Den Haag 
beleeft momenteel zware tijden, zowel sportief als financieel. Daarbij moest de club vorig jaar voor het 1e elftal op zoek naar een nieuwe trainingslocatie vanwege de vervanging van het kunstgrasveld voor natuurgras in het stadion. ADO vond een trainingsaccommodatie in Rijswijk, nét buiten de stadsgrenzen. De Haagse Adviesraad voor Sport ziet dit graag anders. In een uitgebreide adviesbrief aan de wethouder pleit de adviesraad voor een terugkeer van álle ADO-activiteiten naar het Zuiderpark.

In het toekomstperspectief van de adviesraad vinden alle trainingen voor het 1e elftal, jeugd en vrouwen plaats op de velden in het Zuiderpark. Er komt een hoofdveld met een tribune waar de wedstrijden van de vrouwen en het hoogste jeugdelftal gespeeld worden. Dit betekent een herinrichting van de velden in het Zuiderpark. De adviesraad had al langer ideeën over het gebruik van de Aftrap en de omliggende trainingslocaties voor ADO Den Haag. De zoektocht naar een nieuwe trainingslocatie voor het eerste elftal is een stimulans geweest om begin dit jaar met direct betrokkenen en stakeholders de kansen voor een terugkeer naar het Zuiderpark te bespreken.

Dit resulteert in een adviesbrief aan wethouder Bredemeijer met aanbevelingen. De Adviesraad voor Sport pleit voor een gemeentelijk-bestuurlijke visie, waarin de gemeente zich expliciet uitspreekt voor de ontwikkeling van het Sportpark Zuiderpark in samenhang met de doelstellingen voor Den Haag Zuidwest.

Den Haag gaat de komende jaren het stadsdeel herindelen, zowel fysiek als sociaal-maatschappelijk. Ook het Rijk investeert fors. Een terugkeer van alle ADO-activiteiten kan deze investering extra impact geven. De kansen die samengaan met het professioneel en amateurvoetbal kunnen het stadsdeel een impuls geven als het gaat om trots, betrokkenheid en vitaliteit, aldus de adviesraad.

Van ADO Den Haag wordt verwacht dat zij ook een belangrijke rol gaat spelen in een sociaal-maatschappelijk en economisch programma als onderdeel in de ontwikkeling van Den Haag Zuidwest. Met de komst van ADO naar het Zuiderpark kan ook de rol van de Sportcampus intensiever benut worden door de combinatie van sport, onderwijs en onderzoek.

Voorzitter John van den Berg: “Wij zien in dit plan kansen voor alle betrokkenen, zowel voor de wijk, voor ADO en voor de Sportcampus. Het is een krachtige impuls in de nieuwe ontwikkelingen voor Den Haag Zuidwest. De impact van professioneel voetbal dicht bij de mensen, is groot en werkt stimulerend. Dat blijkt uit onderzoek in andere steden. Maar dat gaat niet vanzelf. Zowel ADO als de gemeente moeten keihard werken om zo’n ontwikkeling te realiseren. Wij pleiten voor een sterke stimulerende rol van de gemeente hierbij, waarbij wij ons realiseren dat de herinrichting van velden inclusief bouw van een tribune-accommodatie (financiële) consequenties heeft”.

Volgens de adviesraad is één aanspreekpunt bij de betrokken organisaties noodzakelijk om goed overleg en besluitvorming mogelijk te maken. In de brief laat de adviesraad weten dat nu hét moment is om de handen ineen te slaan. Alle kansen doen zich voor om het sportpark Zuiderpark, ADO en de wijken op termijn te laten renderen. Dat betekent wel vandaag beginnen.