Home Voetbal Haaglandia geeft inzicht in financiële situatie en voorgenomen plannen

Haaglandia geeft inzicht in financiële situatie en voorgenomen plannen

Redacteur: Ronald Mooiman

Tijdens een vergadering in het clubgebouw van Haaglandia heeft het bestuur van die club met enkele raadsleden van de gemeente Rijswijk gesprekken gevoerd over het besluit van de gemeente Rijswijk dat Haaglandia per 1 juli het Prinses Irene Sportpark moet verlaten.

Haaglandia gaf uitleg aan alle aanwezige partijen (alleen D’66 was niet aanwezig) over de financiële positie en hoe deze tot stand is gekomen. Volgens het huidige bestuur is veel te wijten aan een slecht financieel beheer van het vorige bestuur. Men heeft te maken met een grote achterstand in het ontvangen van contributies van leden en het innen van sponsorgelden. Het bestuur van Haaglandia heeft om de achterstand in betalingen van leden en sponsors in te halen incassoprocedures opgestart.

Fiscus
Tevens zijn er achterstallige betalingen aan de fiscus, die weer werden verhoogd door een opgelegde boete. Deze boete is door de belastingdienst geheel geschrapt. De gemeente heeft bovendien de horecavergunning geweigerd op basis van een Bibob-advies. Er is inmiddels een rechtszaak tegen dit besluit gewonnen en een tweede gang naar de rechter is gaande. De club heeft hierdoor hoge onkosten aan accountants- en advocaatkosten.

Onroerend goed
Op het voorstel van Haaglandia aan de gemeente om het onroerend goed op het Sportpark te kopen is nooit antwoord gekomen volgens de club. Haaglandia zou in deze constructie kunnen gaan huren en met het ontvangen geld voor het verkochte onroerend goed openstaande schulden kunnen betalen.

De Haas
Haaglandia-voorzitter Henk de Haas: “De raadsleden hebben nu aangegeven dat zij een dringend verzoek gaan doen aan het Rijswijks college om het voorgenomen besluit van huuropzegging een jaar uit te stellen. Dan krijgen wij de tijd om in die periode alles op orde te krijgen. De fracties hebben wel gevraagd of wij hen een goed inzicht kunnen in de huidige financiële situatie. Daartoe zijn wij zeker bereid. Er is afgesproken dat wij dat binnen twee weken zullen overhandigen.”

Dick Jense
OR-raadslid Dick Jense:”Wij gaan ook bij het college vragen hoe vaak er overleg is geweest over de termijnen die er aan Haaglandia zijn gesteld. Ik kan nergens terugvinden dat er sancties zijn gesteld aan het bestuur van Haaglandia wanneer zij niet voor 1 mei de schulden hadden weggewerkt. Ik zou ook graag willen weten wat er in die gesprekken tussen gemeente en Haaglandia is gezegd.”